Ca Khúc: Phật Hoàng Trần Nhân Tông 

Sáng tác: NS Chúc Linh

Cung Kính Đãnh Lễ Đức Giác Hoàng Điều Ngự – Trần Nhân Tông 

KÍNH MỪNG ĐẠI LỄ KHÁNH ĐẢN ĐỨC PHẬT HOÀNG TRẦN NHÂN TÔNG ( 760 Năm)

 11/11 năm Mậu Ngọ. (1258) (11/11 Năm Mậu Tuất – DL.17/12/2018)

 

819 lượt xem