Trang nhà xin giới thiệu Album Nhạc Kinh Diệu Pháp Liên Hoa mới 2019

Nhạc Sỹ Chúc Linh

Lời Ý: Tuyên Nguyên

1.Nhạc Thiền Kinh Pháp Hoa Hòa Tấu Sáo Trúc

2.Nhạc Kinh Diệu Pháp Hoa Liên Hoa 2019 ♫ Phẩm Tựa, Có Chữ Để Hát Theo

Trình bày: Triệu Lộc

3. Nhạc Kinh Diệu Pháp Hoa Liên Hoa 2019 ♫ Phẩm Phương Tiện, Có Chữ Để Hát Theo

Trình bày: Nam Khánh

Còn tiếp

970 lượt xem