BAN HƯỚNG DẪN GIA ĐÌNH PHẬT TỬ DAK LAK

Và Tang Gia Hiếu Quyến vô cùng thương tiếc báo tin

Huynh trưởng cấp Tấn :   NGUYỄN KHẮC PHÚC
Pháp Danh :    TRỪNG THANH
Sinh Năm: 1951
Nguyên Quán: Phú Vang Thừa Thiên Huế
Nguyên Tổng Thư Ký BHD GĐPT Dak Lak nhiệm kỳ 2012 – 2016
Đã thuận thế vô thường vào lúc; 6h ngày 5/12 Mậu Tuất  ( Nhằm 10/ 01 2019 ) Ngày giờ Việt Nam
Tại 137-23 Oak Evenue – Flushing – Newyork – 11355  Hoa Kỳ
Hưởng Thọ: 68  Tuổi
Nguyện cầu Chơn Linh Huynh Trưởng TRỪNG THANH – NGUYỄN KHẮC PHÚC
nương bóng thuyền từ vãng sanh Phật quốc.

NAM MÔ TIẾP DẪN ĐẠO SƯ A DI ĐÀ PHẬT

 

248 lượt xem