NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT

Nhận được tin buồn:

Huynh Trưởng Gia Đình Phật Tử Việt Nam

PHAN HỒNG CHƯƠNG
Pháp danh Chúc Hòa

Nguyên Trưởng Ban Hướng Dẫn Gia Đình Phật Tử Việt Nam Tại Úc Đại Lợi

Đã xả báo thân lúc 11 giờ 14 phút (giờ địa phương) ngày 6 tháng 1 năm 2019
(nhằm ngày Mùng Một tháng Chạp năm Mậu Tuất)
tại tư gia ở Sydney, Australia – Huởng dương 58 tuổi.

Nhất tâm chung lòng khấn nguyện Chơn Linh Cố Huynh Trưởng Chúc Hòa – Phan Hồng Chương
NHẤT NIỆM SIÊU THĂNG PHẬT QUỐC

Thành tâm chia buồn cùng Ban Hướng Dẫn và anh chị em Huynh Trưởng – Đoàn Sinh
GĐPTVN Tại Úc Đại Lợi, Huynh Trưởng Nguyên Đề PHAN THỊ KIM OANH
cùng toàn thể tang gia ai quyến

NAM MÔ TIẾP DẪN ĐẠO SƯ A DI ĐÀ PHẬT

Ban Biên Tập & anh chị em Cộng Tác Viên
TRANG NHÀ GĐPTVN TRÊN THẾ GIỚI

985 lượt xem