Một Lối Đi Về

( Trại Dũng Ngành Nam GĐPT Bình Thuận 2019)

Ngày trại dũng ngành Nam về xây tổ

Mãi tôn thờ Ánh Đạo bấy ngàn năm

Vai ba lô gậy sẵn tiến lên đường

Chùa Toàn Giác lối đi về tỉnh thức

Hồi còi réo bao trại sinh thúc dục

Trước lễ đài rừng núi hóa bình yên

Màu huỳnh y phủ kín bóng lam hiền

Như tiếp sóng từ không gian vô tận

Giờ khai mạc Ấn cát tường tinh tấn

Ngọn lửa hồng bừng sáng vững niềm tin

Chào đoàn kỳ phất phới cảnh bình minh

Vang điệp khúc thanh ca bài Sen trắng

Phút tưởng niệm nhớ ơn người nằm xuống

Đã hy sinh cho thế hệ hôm nay

Vậy đoàn ta không ngại khó duy trì

Mãi tỏa ngát hương thơm cùng tám hướng

Mỗi tự thân vượt qua bao ma chướng

Để hoàn thành sứ mệnh cả đời lam

Diệt Sân Si buông bớt nỗi ưu phiền

Để có được ngày vui trong giải thoát

Ngành Thanh – Thiếu hành thâm năm điều luật

Với châm ngôn Bi Trí Dũng làm đầu

Sống lục hòa tình đạo mãi bền lâu

Tu bát chánh là con đường hướng thiện

Một ngày trại thâm sâu nhiều phương tiện

Nào chuyên môn, phật pháp lẫn trò chơi

Rộng vòng tay cùng hát bốn phương trời

Không ngăn cách chẳng hề phân ranh giới

Giờ bế mạc tiếng còi nghe dịu vơi

Áo lam hiền ghi khắc một ngày vui./.

Đồng Công – Phạm Đình Nghị

( LĐT GĐPT Khánh Trà )

 

791 lượt xem