NĂM MƯƠI NĂM NHÌN LẠI

Năm mươi năm quảng đường xưa cỏ úa
Năm mươi năm mòn mỏi bước chân đời
Năm mươi năm thuyền xuôi bến ra khơi
Đường nhân thế đổi dời bao nghịch chuyển.

Năm mươi năm theo dòng đời diễn biến
Năm mươi năm tình biển gọi sông hồ
Năm mươi năm nước mắt đổ đồng khô
Hương màu mạ xanh xao hờn thế kỷ

Năm mươi năm giữa núi sông hùng vĩ
Năm mươi năm thành lũy ngã nghiêng rồi
Năm mươi năm vận nước lửng lờ trôi
Dòng sông cũ bên bồi bên lỡ trắng

Năm mươi năm tiếng chuông chùa uất nghẹn
Năm mươi năm giọt đắng đẫm thiền môn
Năm mươi năm người lắm kẻ vô hồn
Lòng trung liệt đem chôn mà không chết

Năm mươi năm tình thương thành oan kết
Năm mươi năm quên hết cội nguồn xưa
Năm mươi năm đời đổi nắng thay mưa
Cười thay khóc khi chưa tròn ý nguyện

Năm mươi năm khói trầm hương lưu luyến
Năm mươi năm diễn biến cảnh đau lòng
Năm mươi năm rồi nước đục chưa trong
Ai đồng sự nghe lòng buồn không nhỉ./.

Kỷ niệm Húy nhật bác Tâm Minh_ Lê Đình Thám

1969 – 2019

Phan Hồng Liên

657 lượt xem