NƠI ĐÓ CÓ EM

Anh đừng hỏi ở đó có gì vui
Sao em thích đi gia đình Phật Tử
Chiều chủ nhật không cùng anh ra phố
Mà đến chùa sinh hoạt với đàn em
Em không biết từ bao giờ rồi nhỉ

 Là  niềm vui, nguồn sống tự thân tâm
Anh cứ thử cùng em một lần nhé
Đến với Đoàn anh sẽ thấy chúng em
Sống yêu thương, an lạc mái nhà Lam
Chị bảo em, học Phật Pháp chuyên cần
Chỉ nơi đó không bao giờ vắng mặt
Sự bao dung ấm áp của gia đình
Em đã sống và trưởng thành từ đó
Nên Tâm lành , tánh Thiện cũng phát sinh
Màu áo lam màu yêu thương hòa hợp
Dạy nên người hữu ít sống văn minh
Không tham lam, không si mê thù hận
Siết vòng tay nhân ái giữa nhân sinh
Thuyết Luân hồi , Nhân quả cõi nhục vinh
Ta có duyên nên hợp thân Ngũ Uẩn
Hoá làm người phương tiện để học tu
Vì chưa đoạn , để sớm ngày chuông mõ
Thì cũng năng Tinh Tấn phát lòng Từ
Đó môi trường em đang đi sinh hoạt
Một pháp Môn trong bốn vạn tám ngàn
Anh Chị em chuyên cần trao thế hệ
Những kỹ năng hành thiện giữa cuộc đời
Người Phật Tử dù mưu sinh bao việc
Chánh nghiệp luôn Đồng Sự với Lợi Hành
Làm nền tảng phát Tâm Bồ đề Nhiếp
Hòa mình trong đời đạo xoá u phiền
Anh đừng trách! Mà vui cùng em nhé
Ủng hộ em thêm sức mạnh tinh thần
Nếu có duyên chúng ta cùng sinh hoạt
Cùng đồng tu, học Phật thoát Luân hồi
02-03-2019
Quảng Hiền – Trần Thị Hồng Liên

1059 lượt xem