SEN NỞ TRÊN ĐƯỜNG ĐI
Tác phẩm đón mừng Khánh Đản PL.2563
Chất liệu màu nước – Khổ giấy A3

Tác giả: Trương Văn Tạo
(Mến tặng các em Oanh Vũ Gia Đình Phật Tử Việt Nam)

—— oOo ——

902 lượt xem