Video: Đêm Gala Chung Kết Hội Thi Tiếng hát Oanh Lam, Vẽ Tranh, Kể Chuyện toàn quốc 2019

Do Ngành Đồng BHD Trung Ương GĐPT Việt Nam Tổ Chức ngày 15,16 tháng 6 năm 2019 Tại Vĩnh Minh Tự Viện – Lâm Đồng

Video clip;

575 lượt xem