VU LAN BỒN
Trăng tròn tháng bảy sáng lung linh
Lên xuống vào ra chỉ một mình
Vắng mẹ thấy đời ôi trống vắng
Lạc loài phận mỏng kiếp phù sinh

Phan Hồng Liên

449 lượt xem