Phóng Sự ảnh

Khai Mạc Liên Trại HUẤN LUYỆN BHD GĐPT Biên Hòa 

Liên trại huấn luyện Sơ Cấp Lộc Uyển – A Dục GĐPT Biên Hòa vào ngày 31/8,1,2/9/2019

Đêm Tâm Tình Lam

Lễ Khai Mạc Liên Trại

Cung Thỉnh chư Tôn Đức Quang Lâm Chứng MinhLưu niệm cùng Chư Tôn Đức

Trang Nhà GĐPTVN Trên Thế Giới ghi nhận tại trại

2679 lượt xem