Thực hiện đề án tu học năm 2019 của Ban Hướng Dẫn GĐPT Cam Ranh. Ngày 29/9/2019 (tức ngày 01/9 Kỷ Hợi), Lam viên GĐPT Cam Ranh đầy đủ duyên lành được về chùa Bảo Hải kiến lập tịnh nghiệp đạo tràng Bát quan trai giới, thành tâm thiết tha thỉnh cầu trên Chư tôn thiền đức Tăng lân mẫn truyền trao Bát quan trai giới, để cho Lam viên được tu học thanh tịnh trong 24 giờ. Với sự tham dự của 170 giới tử là Huynh trưởng và Đoàn sinh Ngành Thanh, Thiếu.

Đại đức Thích Quảng Hậu, trụ trì chùa Bảo Hải, thành viên Hội đồng Giáo giới GĐPT Việt Nam, Cố vấn Giáo hạnh GĐPT Cam Ranh, quang lâm Truyền giới và có buổi pháp thoại dành cho toàn thể hội chúng. Toàn thể Đại chúng như pháp hành trì các nghi thức thọ giới, sám hối, lễ bái, quá đường, tọa thiền.

Khóa tu Bát Quan Trai Giới Kỳ 2-năm 2019 của Lam viên GĐPT Cam Ranh hoàn mãn lúc 17 giờ cùng ngày. Giới tử trở về tư gia tiếp tục y pháp phụng hành gìn giữ giới thể thanh tịnh cho đủ 24 giờ.

Tin và hình ảnh do nhóm phóng viên Trang nhà gdptcamranh.net thực hiện

 

567 lượt xem