Sớ Táo Nhà Lam

Nghe vẻ nghe ve

Bay chuyến tốc hành

Thiên đình định lệ

Tiết lễ hăm ba

 Làng Táo xôn xao

Về chầu Ngọc Đế

Kẻ sớm, người trễ

Táo trẻ, Táo già

Từ sớm hăm ba

 Kéo lên nườm nượp

Dành nhau phi trước

Chật cả đường chầu

 Thần là sứ Táo

Khoác áo nhà Lam

 Dùng phương tiện cổ

Giá vũ đằng vân

Từ giã dương trần

Thong thả lên đàng

 Thiên đình dấn bước…

Dấn bước (cái mà) dấn bước!

Một anh Táo trẻ

Tác phong nhanh khỏe

 Quần soọc áo Lam

Diện kiến Thiên đình

 Khấu đầu trước bệ

Đúng lễ tung hô

Ngọc Hoàng vạn tuế

Trình bày sớ Táo

Phật sự năm qua

Trọn vẹn viên thành

Trên đà phát triển

Báo cáo định kỳ

Cuối năm tổng kết

 Trại mạc luân phiên

Huấn luyện nhịp nhàng

Chu niên, Húy kỵ

Tổ chức trang nghiêm

Tu học trường kỳ

Kiên-Trì-Định-Lực

Vừa ra sân trước

 Táo Việt năm châu

Mời chào hoan hỷ

Thoáng nhìn kỳ hiệu

Phất phới tung bay

Khỏi cần giới thiệu

Nhìn qua cũng biết

Dòng tộc Táo Lam

Tíu tít râm ran

Hẹn gặp khuya nay

 Tập trung đồng sự

 Cùng nhau tham dự

 Câu chuyện bên đèn

 Các Táo nhà Lam

 Quốc nội – Hải ngoại

 Kết tình thân ái

Nhân dịp cuối năm

Gọi là Tết Táo

Tết Táo (cái là) Tết Táo!

1174 lượt xem