LỜI PHÁP UY HÙNG

Làm Huynh Trưởng
Đừng sợ thử thách gian lao
Sợ thử thách gian lao
Thì đừng làm Huynh Trưởng…

Ôi Lời dạy của Ôn
Làm sao chúng con quên được
Phải biết hy sinh quyết không nhu nhược
Vô Úy Hành chân bước vững niềm tin.

Bản Thệ Tăng Già – Mái ấm tâm linh
Ôn vẫn ngày đêm
Đứng phía đầu hanh nắng
Đuốc sáng dẫn đường gió lay không tắt
Chiếc y vàng che mát một trời Lam.

Tám chín mùa xuân sống giữa thế gian
Sáu mươi chín năm vui đời Thích tử
Giản dị đường tu, đạo mầu quyết giữ
Ngọn lửa đại hùng MINH CHIẾU giữa màn đêm.

Lời Ôn dạy hàng Huynh Trưởng đứng lên
Bất chấp gian lao nắm tay tiến bước
Vì đạo hiến dâng hướng về phía trước
Trang sử Lam sáng đẹp những bàn chân.

Mái chùa Phật Ân một sáng cuối xuân
Những cánh chim Lam hội về tổ ấm
Thắp nén tâm hương, cúi đầu im lặng
Giữa thinh không Lời Pháp Vọng Uy Hùng.

—=oOo=—

NGUYÊN DUNG

1525 lượt xem