Trang Nhà GĐPTVN Trên Thế Giới truyền phát trực tiếp

Tuần Lễ Huân Tu Cúng Dường Khánh Đản Phật Lịch 2.564
của Gia Đình Phật Tử Việt Nam
CÚNG DƯỜNG KHÁNH ĐẢN – KỲ NGUYỆN DỊCH BỆNH TIÊU TRỪ, ÂM SIÊU DƯƠNG THÁI

Khóa lễ:
19g00 – GVN ngày Mười Bốn tháng Tư năm Canh Tý
(nhằm ngày 6 tháng 5 năm 2020)

Nam Mô Lâm Tỳ Ni Viên Vô Ưu Thọ Hạ Thị Hiện Đản Sinh Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

oOo

Lưu ý nhỏ: Trong thời gian truyền tải (trực tiếp) nếu tín hiệu đường truyền xảy ra trục trặc ngoài ý muốn, xin refresh lại website Trang Nhà (nhấn F5 trên desktop, laptop hoặc làm mới lại trên iPad, smarartphone, điện thoại…) và sau đó chạy lại video.

Video pháp thoại do Hòa Thượng Thích Minh Nghĩa thuyết giảng:

956 lượt xem