LỄ NHẬP KIM QUAN – BẠCH PHẬT KHAI KINH – CUNG THỈNH GIÁC LINH AN VỊ – THỌ TANG

TRƯỞNG LÃO HÒA THƯỢNG thượng NGUYÊN hạ TỊNH

Tự LƯU THANH

Phương trượng Tổ Đình Trúc Lâm, Huế

Thành viên Hội Đồng Tăng Già Bản Thệ

Ân Sư GĐPT Việt Nam

Cố Vấn Giáo Hạnh GĐPT Thừa Thiên

Thân tứ đại suy giảm theo luật vô thường, những ngày đầu mùa an cư PL.2564, Trưởng lão Hòa thượng thượng NGUYÊN hạ TỊNH, tự LƯU THANH, thị hiện thân bệnh, giáo hóa tứ chúng thâm nhập lý vô thường, tinh tấn tu hành, liễu sanh thoát tử.

Thế rồi, Ta bà quả mãn, Phật sự viên thành, vào lúc 11h45 ngày 28 tháng 04 nhuần năm Canh Tý (nhằm ngày 19 tháng 06 năm 2020), tại Phương trượng Trúc Lâm Đại Thánh Tự, Đức Trưởng lão Hòa thượng đã thu thần viên tịch trong thanh âm niệm Phật và chuông trống bát nhã trầm hùng vang lên nơi Tịnh xứ.

            Than ôi!

            “Thiền thất đèn leo hét

            Kinh song trăng lạnh lùng

            Nay Thầy về bảo sở

            Muôn thuở bặt âm dung”

            Theo chương trình Tang lễ, vào lúc 17h00 ngày 29 tháng 04 nhuần năm Canh Tý (nhằm ngày 20 tháng 06 năm 2020), Lễ thỉnh nhục thân Trưởng lão Hòa thượng tân viên tịch nhập kim quan được trang nghiêm cử hành dưới sự chứng minh và hộ niệm của Chư tôn Giáo phẩm Tăng già nhị bộ.

Chư tôn đức Hội Đồng Tăng Già Bản Thệ, Hội Đồng Giáo Giới GĐPT VN quang lâm hộ niệm tại buổi lễ có:

  • Đức Trưởng lão Hòa thượng Thích Lương Phương, Thành viên Hội đồng Tăng già Bản thệ.
  • Hòa thượng Thích Phước Trí, Thành viên Hội đồng Tăng già Bản thệ, Trưởng ban Ban thường trực Hội Đồng Giáo Giới GĐPTVN.
  • Hòa thượng Thích Minh Tâm, Quyền Chánh Thư Ký Hội đồng Tăng già Bản thệ, Phó ban ngoại vụ Ban thường trực Hội Đồng Giáo Giới GĐPTVN.
  • Hòa thượng Thích Thái Hòa, Thành viên Hội đồng Tăng già Bản thệ, Tổng Thư ký Ban thường trực Hội Đồng Giáo Giới GĐPTVN.
  • Hòa thượng Thích Chơn Trí, Thành viên Hội đồng Tăng già Bản thệ, Thành viên Ban thường trực Hội Đồng Giáo Giới GĐPTVN.

Với tất cả tấm lòng hiếu đạo hướng về bậc Thầy khả kính, Đại diện Hội đồng Huynh trưởng Cấp Dũng, BHD GĐPT Việt Nam trên Thế Giới, BHD Trung Ương GĐPTVN, BHD GĐPTVN tại Hải Ngoại, BHD GĐPT các Tỉnh/Thị trên toàn quốc, cùng đông đảo Phật tử thiện tín các Đạo tràng tại Cố đô Huế đã vân tập về Trúc Lâm Đại Thánh Tự thành tâm đảnh lễ Ân sư.

Pháp sự tuyên hành theo truyền thống thiền môn xứ Huế, nghi thức sái tịnh kim quan, thỉnh nhục thân Trưởng lão Hòa thượng tân viên tịch nhập kim quan được cử hành trang nghiêm và thành tựu viên mãn.

“Giáo hóa bao năm quá nhọc nhằn,

Công ơn Thầy Tổ chẳng chi bằng.

Kế thừa ngày trước truyền y bát,

Đạo nghĩa hôm nay nhận áo khăn!”

Vào lúc 18h00 cùng ngày, Hòa thượng Sám chủ và Hội đồng kinh sư đã cử hành Lễ bạch Phật Khai Kinh – Thỉnh Giác Linh an vị – Lễ thọ tang.

Trước Giác linh đài trầm hương quyện tỏa, pháp tịch an bày, long vị cung an, kinh diên tán tụng, sám chủ cung kính phụng thỉnh Giác linh đăng lâm bảo tọa, pháp thủy ba tằng phụng hiến, tâm hương hiếu kính cúng dường.

Chúng con cung kính nghe rằng:

“Phàm là Thầy,

là mô là phạm,

Nên phải kính phải thờ.

Vì Thầy vẹt ta mây mờ,

Chỉ ta trời sáng.

Do vậy,

Đã học đạo Thầy,

Phải nhớ ơn Thầy.

Nay thọ tang chế,

Ghi tạc lòng đây!”

Trước đài hoa khể thủ, tứ chúng kiền thành đảnh lễ tôn sư, cúi đầu thọ phục.

“Y vàng thay áo trắng

Tang khó phủ đầu xanh

Trước Linh đài thọ phục

Hầu đáp nghĩa sinh thành!”

Nam Mô Tự Lâm Tế Chánh Tông Tứ Thập Tứ Thế, Trúc Lâm Đại Thánh Tự Phương Trượng, Việt Nam Phật Giáo Tăng Già Bản Thệ Hội Đồng Thành Viên, húy thượng NGUYÊN hạ TỊNH, tự LƯU THANH, Nguyễn Công Trưởng Lão Hòa Thượng Giác Linh tác đại chứng minh.

BAN BIÊN TẬP TRANG NHÀ  

LỄ NHẬP KIM QUAN

LỄ BẠCH PHẬT KHAI KINH – THỈNH GIÁC LINH AN VỊ – THỌ TANG (Nguồn Fanpage chùa Trúc Lâm – Huế)

761 lượt xem