KHÓA LỄ TIÊN THƯỜNG

LỄ HIỆP KỴ CHÍNH THỨC

LỄ KÍNH VIẾNG BẢO THÁP ĐỨC CỐ ĐỆ NHỊ
THƯỢNG THỦ HỘI ĐỒNG TĂNG GIÀ BẢN THỆ

LỄ CÚNG DƯỜNG TRAI TĂNG

GHI HÌNH LƯU NIỆM

Hình ảnh: Ban Hướng Dẫn GĐPT Biên Hòa
Videoclip: Vô Tướng Khách

476 lượt xem