NGHE TIN KHẤP BÁO

Ngày mồng 1/7

Canh Tý Tức là ngày 19/8/2020

Phan Hồng Liên

Đau lòng thay cuộc chia ly

Buồn ơi kẻ ở người đi ngậm ngùi

Thuận thế vô thường anh xả thân tứ đại

Đâu còn ngôn ngữ nào mà nói hết sự cảm thương

Với nhà Lam với Dân Tộc quê hương

Cả một đời anh sống tròn tâm nguyện

Nay xa anh rồi, biết bao người lưu luyến, tiếc thương anh nhiều, trong cảnh chia ly.

Anh đã giả từ cõi thế hôm nay

Mái nhà Lam lại mất đi người anh đáng kính

Dẫu biết rằng cõi phù sinh có đi,có đến.

Nhưng làm người ai không cảm xúc anh ơi!

Một cánh chim đã từ bỏ khung trời

Để bay về phương Tây cực lạc

Cúi đầu dâng nén hương hoa nguyện cầu chơn linh siêu thoát

Mai sau hội nhập Ta Bà hoằng pháp độ sanh

Nam Mô A Di Đà Phật

Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật

987 lượt xem