Kính Anh
Hôm em và Trai đến thăm Anh, Anh nhận ra ngay Trai… Tưởng rằng những ngày sau đó Anh sẽ đi, nhưng Quý Chư Tôn Đức và Quý Anh Chị em Lam viên đến thăm Anh đã làm Anh sức khỏe khá hơn… Tình Lam và Lý tưởng Lam trong Anh thật mạnh, cả một đời Sen Trắng lưu hình bóng…Nay Anh an nhiên ra đi về nơi Tịch diệt A Di Đà để lại bao hạnh nguyện kết thành đóa hư không thanh khiết trắng trong …Chúng em nhớ đến Anh là nhớ đến một người Huynh trưởng cao niên hiền hòa và giọng giảng bài thật ấm áp trong những khóa huấn luyện của BHD Trung ương…nhất là Trại HL Huyền Trang 7 TƯ. Anh ạ….Bao nhiêu kỷ niệm ùa về cùng Trại…và Anh… Chúng em kính chia tay Anh với niềm tri ân vô cùng, nguyện cầu Hồng Ân Tam Bảo gia hộ cho Chơn Linh Anh vãng sanh Cực Lạc và xin hẹn cùng trùng phùng với hạnh nguyện Bồ Đề mãi mãi Anh nhé.

Cất bước lên đường đến Như Lai
Hạnh nguyện Bồ Đề chẳng thể phai
Ai đi để lại bao thương tiếc
Anh vào Tịch diệt hẹn trùng lai

Một đời Sen Trắng lưu hình bóng
An nhiên tự tại bước thong dong
Thiểu dục tri túc Anh đã sống
Tâm thức kết thành đóa hư không.

 Lê Võ Quốc Oai

424 lượt xem