70 NĂM GIA ĐÌNH PHẬT TỬ VIỆT NAM

Hân hoan kỷ niệm bảy mươi năm
Lịch sử huy hoàng Lý Tưởng Lam
Gốc cội bồ-đề nương Chánh Pháp
Suối nguồn dân tộc tựa giang san
Quê hương gấm vóc luôn gìn giữ
Đạo Pháp quang huy mãi chí tâm
Tiếp nối thống truyền bao thế hệ
Dấn thân hy hiến báo thâm ân.

Kính dâng Lễ Hiệp Kỵ & Kỷ niệm 70 năm GĐPTVN.
7.3.Tân Sửu – Phật lịch 2565
Nguyên Hoàn LÊ MINH TOÀN

 

1449 lượt xem