NHỚ XƯA

Ơi bốn chữ Gia Đình Phật Tử
Tập truyện dài tám bốn ngàn trang
Viết tình người suốt bảy mươi năm
Như ánh trăng sáng giữa đêm rằm
Lung linh giữa đêm dài huyền diệu
Chiếc áo lam của thời niên thiếu
Đến bây giờ áo tóc đều lam
Những cảm hoài tha thiết bao năm
Hương ngày cũ còn thơm trên áo
Cảm ơn người, cảm ơn ánh đạo
Đã mở đường chỉ lối năm xưa
Giữa dòng đời dãi nắng dầm mưa
Những thành bại vẫn còn lý tưởng
Chiếc Thuyền Lam biển đời định hướng
Trên lối về chỉ một mà thôi
Tiếng yêu thương thấm tạng lâu rồi
Vì Dân tộc – Quê hương – Đạo pháp
Gương đức hạnh còn in cổ tháp
Dư âm từ vang vọng lời thiêng
Tiếng chuông ngân nhắc nhở lời nguyền
Nguyền “Sống trọn đời Lam” Bi-Trí-Dũng.

PHAN HỒNG LIÊN
10/4/2021 – 29.2. Tân Sửu

1049 lượt xem