Hình ảnh nơi nơi thiết trí lễ đài tại tự viện và tư gia, trang trí cờ, đèn, hoa… tại các khu vực công cộng đón mừng Khánh Đản PL. 2566 – DL. 2022.

(Hình ảnh chúng tôi sưu tập và nhận được sớm khi có những lễ đài, các khu vực vẫn chưa hoàn thiện…)

Tại chùa Từ Đàm, Huế.
Trên giòng Hương Giang, Huế.

Tại công viên Hồ Xuân Hương, Đà Lạt.
Giữa Hồ Xuân Hương, Đà Lạt.
Tại Vĩnh Minh Tự Viện, Đức Trọng, Lâm Đồng.

Giữa lòng Kênh Nhiêu Lộc, Sài Gòn.
Lối vào chùa Giác Uyển, Phú Nhuận, Sài Gòn.
Trong chánh điện chùa Giác Uyển, Sài Gòn.
Tại Tổ Đình Phật Ân, Long Thành, Đồng Nai.
Tại tư gia một Huynh Trưởng Gia Đình Phật Tử.

Tại Tu Viện Quảng Hương Già Lam, Sài Gòn.
Tại tư gia Huynh Trưởng Chơn Minh – Bùi Thị Minh Ngọc, Gia Định.
Tại chùa Pháp Vân, Sài Gòn.
Tại tư gia Huynh Trưởng Tuệ Quý – Trần Phước Bảo, Gia Định.
Tại chùa Nước Ngọt, Thừa Thiên – Huế
Tại tư gia Huynh Trưởng Quảng Bình – Nguyễn Thanh Lân, Gia Định, Sài Gòn.
Tại Thiền Viện Toàn Giác, Đồng Nai.
Tại tư gia Huynh Trưởng Nguyễn Anh Thy (Lưu Ly) GĐPT Chánh Giác, Sài Gòn.
Tại chùa Viên Quang, Đồng Nai.
Tại tư gia Huynh Trưởng Uỷ Viên Nội Vụ Ban Hướng Dẫn GĐPT Gia Định.
Tại chùa Thiền Lâm, Sài Gòn.
Tại tư gia Huynh Trưởng Trung Thái, Đồng Nai.

Tại Thiên Long Ni Tự, Sài Gòn.
Tại tư gia hai Huynh Trưởng Quảng Thắng, Quảng Phước, Gia Định – Sài Gòn.
Tại chùa Thiên Quang, Sài Gòn.
Tại tư gia Huynh Trưởng Tâm Quang, Đăk Nông.
Tại chùa Long Quang, Sài Gòn.
Tại tư gia một Huynh Trưởng GĐPT Lâm Đồng
Tại chùa Diệu Quang, Sài Gòn.
Tại tư gia Huynh Trưởng Quảng Đạt – Nguyễn Minh Thành, Đồng Nai.
Tại Tịnh Xá Ngọc Phú
Tại tư gia Huynh Trưởng Ủy Viên Nữ Phật Tử Ban Hướng Dẫn GĐPT Gia Định.
Tại chùa Như Thị (Như Thị Thất), Sài Gòn.
Tại chùa Hưng Phước, Sài Gòn.
Tại chùa Bảo Lâm, Đồng Nai
Tại Tịnh xá Ngọc Điểm, Sài Gòn.
Tại chùa Pháp Đạt, Sài Gòn.
Tại chùa Từ Thuyền, Sài Gòn.
Tại Thiền Viện Vạn Hạnh, Phú Nhuận, Sài Gòn.

 

(Đang tiếp tục nhận hình ảnh gởi về và cập nhật…)

1278 lượt xem