Vào ngày 21 tháng 8 năm 2022, Phật lịch 2566, buổi lễ phát nguyện và suy tôn Hội Đồng Giáo Phẩm Trung Ương, đồng thời suy cử Chánh Thư Ký Xử Lý Thường Vụ Viện Tăng Thống, được cử hành tại chùa Phật Ân, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai.

Ngày 22 tháng 8 năm 2022, Phật lịch 2566, buổi lễ chính thức trao truyền di chúc, ấn tín và khai ấn đã được cử hành tại Tổ đường Từ Hiếu, quận 8 Tp.HCM (trích nội dung công bố số 01/VTT/HDGPTW/TC của Viện Tăng Thống Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất).

Dưới đây là nguyên văn bản công bố và một số hình ảnh 2 buổi lễ nói trên:

———=oOo=———

LỄ PHÁT NGUYỆN
LỄ SUY TÔN HỘI ĐỒNG GIÁO PHẨM TRUNG ƯƠNG
SUY CỬ CHÁNH THƯ KÝ XLTV VIỆN TĂNG THỐNG GHPGVNTN

LỄ TRAO TRUYỀN DI CHÚC – ẤN TÍN
VÀ KHAI ẤN

3385 lượt xem