Venerable Pannabodhi Lãnh đạo tinh thần Phật giáo Congo<

 • GĐPT Nirvana tại thành phố Lubumbashi.
  Kỷ niệm 4 năm thành lập tại chùa Nirvana, ngày 18/02/2024 tại Lubumbashi
  Chúc mừng chu niên 4
  Sau 4 năm sinh hoạt, đồng phục trở thành khó khăn thiếu thốn, vì một số em đã lớn không còn mặc được nữa, nên thay phiên nhau lớn nhường cho nhỏ.
  GĐPT Nirvana tại thành phố Kananga.
  Kỷ niệm 4 năm thành lập 2020-2024
  Ngày 18/02/2024 tại Kananga  GĐPT Nirvana tại thành phố Mweneditu
  Kỷ niệm 4 năm thành lập
  Ngày 18/02/2024 tại Mweneditu


  Cờ Phật Giáo và Sen trắng đã len lõi đến tận vùng quê Congo, Phi châu  Tin ảnh: Ủy Viên Truyền Thông BHD GĐPTVN trên Thế Giới 
 • 1443 lượt xem