Thư viện Lam

Khóa Tu Học Phật Pháp Kỳ 8 – GĐPT Thiện Trí, Thụy Sĩ

Lễ Phát Nguyện – GĐPT Chánh Tín, Hòa Lan

Hoài niệm

  Tưởng niệm húy nhật thứ 12 Cố Hòa Thượng Thích Tâm Thanh Ngày 12 tháng 2 Âm lịch là húy nhật Cố Hòa Thượng Thích Tâm Thanh, Cố Vấn…

Chu Niên 8 – GĐPT An Linh, Sài Gòn

Các tin khác

Bát Không Đáy

Bát Không Đáy Vào một buổi sáng, vị hoàng đế đang dạo bước ngoài cung thì gặp một người ăn mày. Ông ta bèn hỏi người ăn mày: "Ngươi muốn…

XÂY DỰNG LẠI NGÔI NHÀ ĐANG Ở

XÂY DỰNG LẠI NGÔI NHÀ ĐANG Ở Viết cho Anh Em một nhà của tôi Viết để lỡ khi không còn viết được Anh Em của tôi, xa gần ……

Trại Dũng GĐPT Huyện KrôngPac – DakLak 2016

Hôm nay ngày 8/2 ngày vía Thái tử Tất-Đạt-Đa xuất gia lại về với những người con Phật và cũng là ngày Dũng truyền thống ngành Nam GĐPT Việt Nam….

Tường Trình Ngày Hội Ngộ GĐPTVN Tại Hoa Kỳ

Ngày Hội Ngộ Thống Hợp GĐPTVN Tại Hoa Kỳ Ngày 05, 06/03/2016 tại Tổ Đình Từ Đàm Hải Ngoại, Dallas, Texas Đáp lời kêu gọi của chư tôn đức quan…

Lời Chào Mừng Ngày Hội Ngộ

Lời Chào Mừng Ngày Hội Ngộ Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Trước và trên hết, kính cung đón và chào mừng cũng như gói ghém lời…

Trại Huyền Quang 6 – GĐPT Huyền Quang, Úc Đại Lợi

Trại Huyền Quang 6 mừng chu niên lần thứ 18 của GĐPT Huyền Quang, Úc Đại Lợi

VẲNG TIẾNG CHUÔNG CHÙA

VẲNG TIẾNG CHUÔNG CHÙA Tâm Minh Ngô Tằng Giao Tiếng chuông chùa ngân nga, văng vẳng trong không gian rồi tan loãng giữa xóm làng sau khi đã thâm nhập…

Mừng Xuân – GĐPT Từ Đàm, Dallas, Texas (4)

Hội Chợ Tết tại Cali Saigon Mall, Garland, Texas GĐPT Từ Đàm mừng Xuân tuần thứ 4 vào ngày 20/02/2016 tại Cali Saigon Mall, thành phố Garland và Walnut Mall,…