Dưới sự đùm bọc và chở che của ĐĐ. Thích Nguyên Hiền, 265 Huynh trưởng và Đoàn sinh Oanh vũ thuộc các Miền Liễu Quán – Khuông Việt đã vân tập về Vĩnh Minh Tự viện (Lâm Đồng) trong hai ngày 11-12.7.2009 nơi diễn ra Hội thi Kể chuyện, Tiếng Hát Oanh Lam, Vẽ tranh. Nhất là cuộc Hội thảo của các Huynh trưởng ngành Oanh để tìm ra phương án truyền đạt và hình thức sinh hoạt thích hợp với thời đại. Tham gia Hội thảo còn có đại diện của các BHD các Tỉnh: Bình Định, Khánh Hoà, Kom Tum, Ninh Thuận, Lâm Đồng. Anh Trưởng Ban Hướng Dẫn Trung Ương GĐPTVN dù sức khoẻ yếu nhưng vẫn đến với các em trong các ngày lễ hội.

436 lượt xem