Khởi đi từ buổi họp thường niên 2009, Ban Huynh Trưởng GĐPT Chánh Tâm thuộc Miền Liễu Quán, Hoa Kỳ đã quyết định tổ chức các khóa học chuyên môn ngoại khóa trong năm 2010 do các Htr. chuyên năng phụ trách nhằm tạo một luồng gió mới thu hút các em đến sinh hoạt. Khoá học khai mở vào ngày 24/1/2010

 

563 lượt xem