Tin ảnh trực tuyến Đệ Tứ Chu Niên Trang Nhà GĐPTVN Trên Thế Giới tại Chùa An Linh, Q12, SG.


Phóng viên tại chổ Tiểu Ban Kỷ Thuật www.gdptthegioi.org – Ảnh: Minh Triết.

299 lượt xem