GĐPT Từ Đàm tham quan Viện Bảo Tàng "Perot Museum Of Nature And Science" vào Thứ Bảy ngày 15/03/2014 tại Dallas, Texas

327 lượt xem