Tất cả hình ảnh đêm văn nghệ cúng dường Vu Lan do GĐPT Khánh Trà – Hàm Tân thực hiện PL 2559 DL 2015 sẽ được đăng tải ngay sau đêm văn nghệ. Xin mời quý anh chị em Lam Viên đón xem.

393 lượt xem