Trại Tâm Đức Hạnh, Chu niên 20, Đoàn Phật Tử Hương Đạo, Fort Worth, Texas

1) Tham dự Trại Chu Niên 20, Đoàn Phật Tử Hương Đạo, Fort Worth, Texas
Lễ Hằng Thuận hai Huynh Trưởng GĐPT Ngọc Nhiên, Garland, Texas
2) Trại Lý Thái Tổ, GĐPT Minh Tâm, Austin, Texas
3) Trại Hè Tu Học Tuổi Trẻ, GĐPT Liên Hoa, San Antonio, Texas
4) Trại Hè Tình Lam, GĐPT Vạn Hạnh, New Mexico


Lễ Khai Mạc Trại Tâm Đức Hạnh lúc 09 giờ sáng thứ Sáu ngày 24/06/2016


Trại trưởng Minh An Trương Minh Ẩn


HTr Quảng Dũng Hồ Chí Cường phát biểu cảm tưởng


Cắt băng khánh thành trước cổng trại


Đại diện GĐPT Từ Đàm tham dự Lễ Khai Mạc (HTường Trinh, Hồ Chí Cường; Hoàng Phú Cường)


Lễ Hằng Thuận Htr Đoàn Quốc Cường và Lê Lê Diệp (GĐPT Ngọc Nhiên, Garland, Texas)


Huynh trưởng GĐPT Ngọc Nhiên tham dự Lễ Hằng Thuận

278 lượt xem