GĐPT Từ Đàm, Dallas, Texas

Hàng ngàn người tham dự Hội Chợ Trung Thu tại Trung Tâm Thương Mại Asia Time Square, thuộc thành phố Grand Prarie, tiểu bang Texas cùng sự tham dự của nhiều sắc dân Á Châu khác


Đoàn Lân GĐPT Từ Đàm trước Trung Tâm Thương Mại Asia Time Square

Chuẩn bị Lễ Khai Mạc

Gian hàng GĐPT Từ Đàm

Lễ Khai Mạc

Biểu diễn

Diễn hành, rước đèn…

Hàng ngàn người tham dự Đêm Trung Thu

368 lượt xem