Sau những giờ múa Lân, các em Đoàn Lân GĐPT Từ Đàm xuống đường lạc quyên cứu trợ nạn nhân bão lụt miền Trung

Múa Lân khai trương tiệm vàng Ngọc Nhi, Arlington, Texas (Cựu Đoàn Sinh GĐPT Từ Đàm)

Tiệm Vĩnh Hương, Arlington, Texas

Múa Lân kỷ niệm 3 năm chu niên Chợ Đại Hàn H Mart, Planno, Texas

Đại Hàn biễu diễn Trống dân tộc

Dùng trưa

Đoàn Lân GĐPT Từ Đàm lạc quyên khu thương mãi Phú Lâm, Dallas, Texas

Trước cửa chợ Hong Kong, Dallas, Texas

Tham dự lạc quyên Hướng Về Quê Hương Đau Khổ do hai Cộng Đồng Người Việt Dallas và Tarrant tổ chức tại Cali Saigon Mall, Garland, Texas

444 lượt xem