Nhận tin

Huynh Trưởng Cấp Dũng LÊ VĂN THI – Pháp danh Minh Đăng

Sinh năm 1938 ( Kỹ Mão )

Nguyên quán Thừa Thiên – Huế

Trú quán Tổ 12, phường Thủy Dương, Thị xã Hương Thủy, Thừa Thiên – Huế.

 Cựu Ủy Viên Nội Vụ BHD Thừa Thiên – Huế

  đã vĩnh viễn từ bỏ báo thân 

lúc 20 giờ 22 phút ngày 05 tháng 01 năm 2017

nhằm ngày 08 tháng chạp năm Bính Thân 

Hưởng thọ 79 tuổi. 

Ban Hướng Dẫn GĐPT Ninh Thuận

Nhất Tâm Cầu Nguyện Hương Linh của Anh sớm vãng sanh Phật Quốc  

 Nam mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật

477 lượt xem