13.2.ÂL Đinh Dậu – 10/03/2017

Tưởng niệm húy nhật

CỐ HÒA THƯỢNG THÍCH TÂM THANH

(1931-2004)

Nguyên Ân Sư Cố Vấn Giáo Hạnh Gia Đình Phật Tử Việt Nam

Nguyên Viện Chủ Vĩnh Minh Tự Viện – Lâm Đồng, Việt Nam

1078 lượt xem