Nam Mô Tiêu Tai Diên Thọ Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật

Toàn thể Ban Hướng Dẫn các cấp – Huynh Trưởng & Đoàn Sinh Gia Đình Phật Tử Việt Nam Trên Thế Giới

Thành tâm cầu nguyện Huynh Trưởng cấp Dũng NGUYỄN CHÂU – Pháp danh Nguyên Tín – Pháp tự Phước Nguyên

Nguyên sanh Giáp Tý niên – Hành canh 94 tuổi

Trưởng Ban Hướng Dẫn Gia Đình Phật Tử Việt Nam Trên thế Giới

Trưởng Ban Hướng Dẫn Trung Ương Gia Đình Phật Tử Việt Nam (Quốc Nội)

Đang lâm trọng bệnh, được sự che chở của hồng ân Tam Bảo sớm được tai qua nạn khỏi, tật bệnh tiêu trừ, phước thọ tăng trưởng.

Nam Mô Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật

Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát

Nam Mô Tiêu Tai Giáng Kiết Tường Bồ Tát

 

 Được biết tại quốc nội, Lễ Cầu An cho Huynh Trưởng Nguyên Tín sẽ được tổ chức vào lúc 19g00 ngày 1.5/2017 tại Tu Viện Quảng Hương Già Lam – Sài Gòn – Việt Nam.

Xem các văn thư đính kèm:

VT_CauNguyenChoAnhCaNguyenChau

9365 lượt xem