Hội Đồng Huynh Trưởng Cấp Dũng

Lễ tấn phong Cấp Dũng Gia Đình Phật Tử Việt Nam

Khâm thừa lời chứng minh và phú chúc Phật sự của Hội Đồng Tăng Già Bản Thệ cho Hội Đồng Huynh Trưởng Cấp Dũng Gia Đình Phật Tử Việt Nam:…

Thông tư v/v tổ chức lễ cầu an cho Huynh Trưởng cấp Dũng Tâm Trí – Tư Đồ Minh

Thông tư v/v tổ chức lễ cầu an cho Huynh Trưởng cấp Dũng Tâm Trí – Tư Đồ Minh

Cáo bạch Tang lễ Đức Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Lương Phương tân viên tịch

 

Thông tư v/v tổ chức lễ cầu an cho Huynh Trưởng cấp Dũng Tâm Huy – Phan Đình Thăng

Thông tư: tổ chức lễ cầu an cho Huynh Trưởng cấp Dũng Tâm Huy – Phan Đình Thăng

Các tin khác

Ban Hướng Dẫn GĐPT các cấp phân ưu cùng các BHD.GĐPTVN tại Hải Ngoại và Úc Đại Lợi

BAN HƯỚNG DẪN TRUNG ƯƠNG GĐPTVN cùng BHD khắp tỉnh thị tại Quốc Nội phân ưu cùng BHD Hải Ngoại – Úc Đại Lợi  BAN HƯỚNG DẪN TRUNG ƯƠNG GIA…

Tiểu sử Cố Huynh Trưởng GĐPTVN Tâm Vinh ĐOÀN VĂN LỘC

Huynh trưởng Tâm Vinh Đoàn Văn Lộc sinh ngày 15 tháng 10 năm 1930 tại Huế. Quy y thọ ngũ giới với Đức Bổn Sư là Hòa Thượng Thích Tịnh…

Thông báo của Ban Hướng Dẫn GĐPTVN Trên Thế Giới về tang lễ Cố Huynh Trưởng Tâm Vinh ĐOÀN VĂN LỘC

Nhận được hung tin Huynh Trưởng cấp Dũng GĐPTVN Tâm Vinh ĐOÀN VĂN LỘC, thành viên Hội Đồng Huynh Trưởng Cấp Dũng GĐPTVN, thành viên Hội Đồng Huynh Trưởng Cấp…

Ban Hướng Dẫn GĐPTVN tại Hải Ngoại và Quốc Nội khấp báo Huynh Trưởng Tâm Vinh ĐOÀN VĂN LỘC xã báo thân

KHẤP BÁO Huynh Trưởng cấp Dũng Tâm Vinh – Đoàn Văn Lộc Sinh ngày 15/10/1930 – Canh Ngọ Pháp tự: Phước Hiền Xả bỏ báo thân về cõi Tịnh Độ…

Lễ di quan cố Htr cấp Dũng GĐPTVN Như Hòa – Võ Tấn Sáu 16/01 năm Canh Tý

LỄ DI QUAN – LỄ TIỄN BIỆT TẠI MỘ PHẦN HUYNH TRƯỞNG CẤP DŨNG GIA ĐÌNH PHẬT TỬ VIỆT NAM ANH VÕ TẤN SÁU – PHÁP DANH: NHƯ HÒA –…

Văn tưởng niệm Giác Linh Đức Cố Trưởng Lão Hòa Thượng thượng Đức hạ Chơn của GĐPTVN

  oOo VĂN TƯỞNG NIỆM TRƯỞNG LÃO HÒA THƯỢNG THƯỢNG THỦ HỘI ĐỒNG TĂNG GIÀ CHỨNG MINH ÂN SƯ GĐPT VIỆT NAM TÂN VIÊN TỊCH   Khấu đầu kính lễ…

Cáo bạch Đức Trưởng Lão Hòa Thượng thượng Đức hạ Chơn tân viên tịch

  Ghi chú: Quý vị có thể download Thông bạch tại đây

Thông tư 4037: Húy nhật Hòa Thượng Thiện Minh – Đệ nhất Tổng Vụ Trưởng Tổng vụ Thanh Niên

Thông tư 4037: Lễ tưởng niệm Chư Tôn đức Ân sư quá cố GĐPT Việt Nam nhân ngày Húy nhật cố Hòa  thượng Đệ Nhất Tổng Vụ trưởng Tổng Vụ…

Cầu an cho Huynh Trưởng cấp Dũng Nguyên Tín – Nguyễn Châu

Nam Mô Tiêu Tai Diên Thọ Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật Toàn thể Ban Hướng Dẫn các cấp – Huynh Trưởng & Đoàn Sinh Gia Đình Phật Tử…