Nhận được hung tin Huynh Trưởng cấp Dũng GĐPTVN Tâm Vinh ĐOÀN VĂN LỘC, thành viên Hội Đồng Huynh Trưởng Cấp Dũng GĐPTVN, thành viên Hội Đồng Huynh Trưởng Cấp Dũng – Cấp Tấn Ban Hướng Dẫn GĐPTVN Tại Hoa Kỳ vừa thất lộc tại California sau một cơn tai biến vào lúc 06g00 ngày 26/12/2020 (giờ Hoa Kỳ).

Để tỏ lòng tưởng nhớ đến một người anh đã suốt cuộc đời tân tụy với đàn em và phục vụ tổ chức, Văn Phòng Ban Hướng Dẫn Gia Đình Phật Tử Việt Nam Trên Thế Giới trân trọng thông báo đến quý thành viên Ban Hướng Dẫn Gia Đình Phật Tử Việt Nam Trên Thế Giới cũng như toàn thể Huynh Trưởng các cấp trực thuộc Ban Hướng Dẫn GĐPTVN Tại Hải Ngoại cũng như GĐPTVN tại Quốc Nội một số nội dung tiền tang lễ sau đây:

494 lượt xem