Thông điệp – Thông tri

Thư thỉnh an của Ban Hướng Dẫn Trung Ương GĐPTVN

THƯ THỈNH AN Của Ban Hướng Dẫn Trung Ương Gia Đình Phật Tử Việt Nam Kính dâng: Đức Trưởng Lão Hòa Thượng khâm thừa ủy thác Phật sự Điều hành…

Thông điệp Vesak 2021 (Đại lễ Phật Đản PL.2565) của Tổng Thư Ký Liên Hiệp Quốc

THÔNG ĐIỆP ĐẠI LỄ VESAK LIÊN HIỆP QUỐC 2021 [ĐẠI LỄ PHẬT ĐẢN PHẬT LỊCH 2565] Của Tổng Thư Ký Liên Hiệp Quốc António Guterres. “Bức thông điệp vượt mọi…

Tâm Thư Phật Đản PL.2565 của Hội Đồng Tăng Già Bản Thệ

Thông báo chương trình truyền tải trực tuyến Tuần Lễ Phật Đản PL. 2565

BAN BIÊN TẬP TRANG NHÀ GĐPTVN TRÊN THẾ GIỚI Trân trọng thông báo CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN TẢI TRỰC TUYẾN TUẦN LỄ PHẬT ĐẢN PHẬT LỊCH 2565 NAM MÔ BỔN SƯ…

Các tin khác

Thông bạch thỉnh cử Hội Đồng Hoằng Pháp của Viện Tăng Thống Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT VIỆN TĂNG THỐNG Văn Phòng Viện Tăng Thống ———oOo——— Phật lịch 2564. Số: 10/VTT/VP THÔNG BẠCH Kính gởi: – Chư Tôn Trưởng…

Tâm sự đầu năm Tân Sửu 2021 – Hòa Thượng Thích Tuệ Sỹ

Chúng ta, các đệ tử Phật, từ những kinh nghiệm ứng phó đại dịch, dự hướng về các thế hệ tương lai, cần học những gì, tư duy như thế…

Lá Thư Ngày Tết của Hòa Thượng Thích Tuệ Sỹ

Vũ trụ xoay vần trong các chu kỳ thành-trụ-hoại-không, thiên nhiên xoay vần trong bốn mùa xuân-hạ-thu-đông, những người con Phật, qua các giai đoạn thịnh suy, bĩ thái của…

Tâm thư Thế Tôn Thành Đạo PL.2564 và Xuân Tân Sửu 2021

PHẬT GIÁO VIỆT NAM BẢN THỆ TĂNG GIÀ ———oOo——— HỘI ĐỒNG TĂNG GIÀ BẢN THỆ TÂM THƯ THẾ TÔN THÀNH ĐẠO VÀ XUÂN TÂN SỬU NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH…

Ban Hướng Dẫn Trung Ương GĐPTVN – Cung chúc Tân Xuân Vạn Hạnh

BHD Trung Ương GĐPT Việt Nam: Thiệp Chúc Xuân : Tân Sửu – PL: 2565 – DL : 2021

GĐPTVN Tại Úc Đại Lợi thông báo tổ chức Đại Lễ Phật Đản trực tuyến Phật lịch 2564 – DL.2020

———=oOo=——— CHÚ THÍCH: Buổi lễ Phật Đản (truyền trực tuyến) từ Sydney, Australia lúc 09g45 sáng Chủ Nhật ngày 17/05/2020. Theo giờ địa phương (local time) tại một số quốc…

Trang 1 của 41234