LỜI CHÚC TẾT
của Huynh Trưởng Nguyên Tín NGUYỄN CHÂU
Trưởng Ban Hướng Dẫn Gia Đình Phật Tử Việt Nam Trên Thế Giới
trong giờ Giao Thừa Nguyên Đán minh niên năm Quý Mão – 2023.

727 lượt xem