Vào ngày lễ vía Đức Phật A Di Đà 19 tháng 11 năm Quý Mão (ngày 31 tháng 12 năm 2013), tại chùa Báo Ân – số 2 đường Đặng Thùy Trâm, thành phố Đà Nẵng, Ban Hướng Dẫn cùng Huynh Trưởng, Đoàn Sinh Gia Đình Phật Tử Đà Nẵng đã thành tâm tổ chức ngày Lễ Hiệp Kỵ truyền thống nhằm tưởng niệm, truy tiến Anh linh Chư Thánh Tử Đạo vị pháp thiêu thân, vị pháp vong thân; Chơn linh, Hương linh Chư liệt vị Tiền bối Sáng lập; Tiền bối hữu công; Ân sư; Cố vấn; Bảo trợ; Đoàn viên và Cựu Đoàn viên Gia Đình Phật Tử Việt Nam, Gia Đình Phật Tử Đà Nẵng quá cố các thời kỳ.

495 lượt xem