THÔNG ĐIỆP
CỦA TỔNG THƯ KÝ LIÊN HIỆP QUỐC
Nhân dịp lễ Vesak 2023
(Đại lễ Phật Đản PL.2567)

New York, Ngày 5 tháng 5 năm 2023.

Tôi xin gởi lời chúc mừng nồng nhiệt nhất đến hàng triệu tín đồ Phật Giáo khắp nơi trên thế giới đang hân hoan cử hành đại lễ Vesak, đánh dấu sự Đản Sanh, Thành Đạo và Nhập Diệt của Đức Phật.

Những lý tưởng được tôn vinh trong ngày lễ linh thiêng này có một sự gắn kết tương hợp đối với các mục tiêu của Liên Hiệp Quốc: Sự hiểu biết giữa các dân tộc, theo đuổi sự hòa đồng, và đẩy mạnh nền hòa bình.

Vào thời điểm xung đột hiện nay, những lời dạy của Đức Phật về lòng khoan dung, về tâm từ bi, và việc phục vụ chúng sanh là nguồn an ủi và sức mạnh đối với mỗi chúng ta.

Muốn hướng đến con đường tương lai tươi sáng hơn, chúng ta hãy thấu hiểu tinh thần của đại lễ Vesak.

Chúng ta hãy dang tay ra để thu hẹp những khác biệt, hãy vươn lên trên những lợi ích cá nhân hẹp hòi, và hãy đoàn kết nắm tay nhau làm việc cho một thế giới an bình hơn cho tất cả mọi người.

ANTONIO GUTERRES

NGUYÊN DUNG Việt dịch
(Vietnamese translation by NGUYÊN DUNG)

oOo

NGUYÊN VĂN ANH NGỮ:

Message from the Secretary-General in 2023

5 May 2023

I send my warmest wishes to the millions around the world celebrating the Day of Vesak, which marks the birth, enlightenment, and passing of the Buddha.

The ideals celebrated on this sacred day have a deep resonance with the goals of our United Nations: understanding among peoples, the pursuit of harmony, the promotion of peace.

At this time of strife, the Buddha’s teachings of tolerance, compassion, and service to humanity are a source of solace and strength.

As we navigate the path to a better future, let us seize the spirit of Vesak.

Let us reach out to bridge differences, rise above narrow self-interest, and work together in solidarity for a more peaceful world for all.

Antonio Guterres

oOo

Nguồn: Webite Liên Hiệp Quốc (UN)
https://www.un.org/en/vesak-day/message

10343 lượt xem