GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT
VIỆN TĂNG THỐNG
HỘI ĐỒNG GIÁO PHẨM TRUNG ƯƠNG
——oOo——

THÔNG ĐIỆP TẾT NĂM GIÁP THÌN

Kính gửi: Chư Tôn Đức Tăng Già nhị bộ và đồng bào Phật Tử các giới.

 

NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT.
NAM MÔ ĐƯƠNG LAI HẠ SANH TỪ THỊ DI LẶC TÔN PHẬT.

Kính bạch Chư Tôn Đức;
Và thưa Quý liệt vị.

Năm Quý Mão sắp qua, năm Giáp Thìn sắp đến, chúng tôi, Hội Đồng Giáo Phẩm Trung Ương – Viện Tăng Thống Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất, thành tâm cầu nguyện Tam Bảo chứng minh gia hộ Chư Tôn Đức Tăng-già nhị bộ, cũng như toàn thể Phật Tử các giới hưởng một mùa Xuân Giáp Thìn vô lượng tịnh lạc.

Đồng thời cầu nguyện cho chiến tranh đã xảy ra từ các khu vực trên thế giới sớm được chấm dứt; Quốc nạn và Pháp nạn sớm được giải trừ, các quốc gia cùng nhau chung sống trong hòa bình; mọi Quốc dân sống trong an lạc; cầu nguyện cho mọi sự bất bình đẳng giữa giàu và nghèo, giữa người Phước đức và người kém Phước đức, giữa những người nắm quyền lực và những người bị thống trị biết tương kính, tương thuận nhau, chia sẻ tình thương và quyền lợi cho nhau, để cùng chung hưởng hạnh phúc của mùa Xuân Di-lặc.

Và để có một mùa Xuân mới, cường thịnh cho quê hương, hòa bình cho thế giới, phước lạc cho muôn loài, chúng tôi xin thỉnh mời Chư Tôn Đức và toàn thế Phật Tử các giới cùng thực hành lời Phật dạy với đời sống gồm bốn sự thanh tịnh như sau:

1. Thanh tịnh về Biệt giải thoát luật nghi, nghĩa là giữ gìn thanh tịnh đối với các học giới.
2. Thanh tịnh về Căn luật nghi, nghĩa là giữ gìn sự thanh tịnh đối với sáu căn.
3. Thanh tịnh về Mạng luật nghi, nghĩa là giữ gìn và nuôi dưỡng sinh mạng bằng sự thanh tịnh.
4. Thanh tịnh về Niệm luật nghi, nghĩa là luôn luôn giữ gìn tâm ý thanh tịnh.

Nhờ thực hành bốn sự thanh tịnh này mà tứ chúng đệ tử của Đức Thế Tôn có khả năng: “Hàn gắn lại những gì đã bị đổ vỡ, dựng đứng lại những gì đã bị xiêu vẹo, bật ngọn đèn cho mọi người thấy rõ, phân biệt được chánh-tà, chỉ đường cho mọi người đi đúng hướng, tạo thành mùa Xuân an bình cho dân tộc và nhân loại để làm chỗ trú ẩn an toàn cho muôn loài chúng sanh.”

Tất cả chúng ta thực hành được như vậy là chính chúng ta đang đi trên con đường mà Chư Phật đã đi, Lịch Đại Tổ Sư đã truyền thừa, Chư Tôn Đức trong Hội Đồng Lưỡng Viện Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất đã và đang tiếp tục đi. Và đó cũng là di nguyện của Hòa Thượng Thích Tuệ Sỹ – Chánh thư ký kiêm Xử lý thường vụ Viện Tăng Thống Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất để lại trước khi viên tịch; đồng thời cũng là tiêu chí hành hoạt của Hội Đồng Giáo Phẩm Trung Ương Viện Tăng Thống Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất.

Cầu nguyện Chư Phật mười phương chứng minh lòng thành cho tất cả chúng ta.
Trân trọng kính chúc Tứ chúng một mùa Xuân vô lượng an lành.

Ngày 15 tháng 12 năm Quý Mão,
Nhằm ngày 25 tháng 1 năm 2024.

HỘI ĐỒNG GIÁO PHẨM TRUNG ƯƠNG
VĂN PHÒNG VIỆN TĂNG THỐNG

3081 lượt xem