BAN HƯỚNG DẪN TRUNG ƯƠNG GĐPTVN cùng BHD khắp tỉnh thị tại Quốc Nội phân ưu cùng BHD Hải Ngoại – Úc Đại Lợi 

BAN HƯỚNG DẪN TRUNG ƯƠNG GIA ĐÌNH PHẬT TỬ VIỆT NAM
vô cùng thương tiếc báo tin:
Huynh Trưởng Cấp Dũng LÊ VIẾT LÂM – Pháp danh Nguyên Mẫn
Thọ tại gia Bồ tát giới Pháp tự Chơn Như Tánh
Sinh năm 1933 (Quý Dậu)
Nguyên quán Thừa Thiên – Huế
Đã thuận thế vô thường xả bỏ báo thân lúc 17 giờ 30 phút ngày 07 tháng 07 năm 2021 nhằm ngày 28 tháng 05 năm Tân Sửu
Tại TP Sydney, tiểu bang New South Wales – Úc Đại Lợi
Hưởng thọ 89 tuổi.
Huynh Trưởng và Đoàn sinh GĐPT Việt Nam
Nhất Tâm Cầu Nguyện Chơn Linh của Anh sớm vãng sanh Phật Quốc.

oOo

Điện thư phân ưu của Hội Đồng Huynh Trưởng
Cấp Dũng – Tấn tại Âu Châu

oOo

Thư Phân Ưu của Ban Hướng Dẫn GĐPTVN tại Âu Châu.oOo

BHD GĐPT Lâm Đồng – Phân Ưu


Nhận được tin : Huynh trưởng cấp Dũng GĐPTVN Nguyên Mẫn – LÊ VIẾT LÂM
Thành viên hội đồng Huynh trưởng Cấp Dũng GĐPTVN trên thế giới
Thành viên hội đồng Huynh trưởng Cấp Dũng GĐPTVN tại hải ngoại
Nguyên Trưởng Ban Hướng Dẫn GĐPTVN tại ÚC Đại Lợi.
Đã xả bỏ báo thân vào lúc 17h 30 ph ngày 07/07/2021 (28/05/Tân sửu) tại Úc Đại Lợi.
BHD GĐPT Lâm Đồng xin được chia sẻ nỗi đau mất mát cùng BHD Hải Ngoại Và BHD tại Úc Đại Lợi.
Xin Được phân ưu cùng tang gia hiếu quyến.
Nguyện cầu chơn linh Anh nương bóng thuyền từ ĐỨC TIẾP DẪN ĐẠO SƯ A DI ĐÀ siêu sanh về cõi cực lạc!
NAM MÔ TIẾP DẪN DẠO SƯ A DI ĐÀ PHẬT.

oOo

GĐPT Bình Thuận thành kính phân ưu cùng BHD Hải Ngoại

oOo

BHD.GĐPT Cam Ranh kính bái Chơn linh cố HTr cấp Dũng Nguyên Mẫn – Lê Viết Lâm

BAN HƯỚNG DẪN và LAM VIÊN GIA ĐÌNH PHẬT TỬ CAM RANH

nhận được tin:

Huynh trưởng Cấp Dũng LÊ VIẾT LÂM – Pháp danh Nguyên Mẫn,
thọ tại gia Bồ tát giới – Pháp tự Chơn Như Tánh.
Sinh năm 1933 (Quý Dậu). Nguyên quán Thừa Thiên – Huế.
– Thành viên Hội đồng Huynh trưởng Cấp Dũng GĐPT Việt Nam,

– Thành viên Hội đồng Huynh trưởng Cấp Dũng GĐPT.VN tại hải ngoại,
– Nguyên Trưởng ban Ban Hướng dẫn GĐPT.VN tại Úc Đại Lợi.

          Đã xả bỏ báo thân vào lúc 17g 30 ngày 07/07/2021 (28/05/Tân Sửu) tại TP.Sydney, tiểu bang New South Wales – Úc Đại Lợi. Thượng thọ 89 tuổi.
          Toàn thể Lam viên GĐPT Cam Ranh nhất tâm cầu nguyện Chơn linh của Anh sớm vãng sanh Phật quốc. Thành kính phân ưu cùng tang gia hiếu quyến.

NAM MÔ TIẾP DẪN ĐẠO SƯ A DI ĐÀ PHẬT

oOo

BHD.GĐPT Thừa Thiên phân ưu

NAM MÔ TIẾP DẪN ĐẠO SƯ A DI ĐÀ PHẬT

BAN HƯỚNG DẪN GIA ĐÌNH PHẬT TỬ THỪA THIÊN vừa nhận tin buồn:
Huynh Trưởng Cấp Dũng LÊ VIẾT LÂM – Pháp danh Nguyên Mẫn
Thọ tại gia Bồ tát giới Pháp tự Chơn Như Tánh
Sinh năm 1933 (Quý Dậu). Nguyên quán Thừa Thiên.
Đã thuận thế vô thường xả bỏ báo thân lúc 17 giờ 30 phút ngày 07 tháng 07 năm 2021 (nhằm ngày 28 tháng 05 năm Tân Sửu), Tại TP Sydney, tiểu bang New South Wales – Úc Đại Lợi
Hưởng thọ 89 tuổi.
Áo lam Thừa Thiên thành kính tiễn biệt anh, người anh áo lam trung kiên và mẫu mực, một cánh chim bay không mỏi giữa trời lam yêu thương:
Trước sau chỉ một con đường
Ngày đêm Anh đứng một phương giữ gìn
Trời Lam không mỏi cánh chim
Bão mưa lòng vẫn trung kiên nặng tình.
Nhất tâm cầu nguyện Chơn linh của Anh sớm vãng sanh Phật quốc.
BHD.GĐPT Đà Nẵng phân ưu

 

 

563 lượt xem