Thông tư 4037: Lễ tưởng niệm Chư Tôn đức Ân sư quá cố GĐPT Việt Nam nhân ngày Húy nhật cố Hòa  thượng Đệ Nhất Tổng Vụ trưởng Tổng Vụ Thanh Niên – Viện Hóa Đạo –  GHPGVN Thống Nhất.

Để Phật sự hoàn thành viên mãn, kính mong quý Ban khẩn trương triển khai Phật sự đến các Đơn vị trực thuộc quản hạt.

Xem file PDF

TT số 4.037 về giỗ HT Thiện Minh

641 lượt xem