Được tin buồn:

Cụ Bà BÙI THỊ LÝ

Thọ Ưu-bà-di giới Pháp danh TÂM NGHĨA

Sinh ngày 23 tháng 12 năm Bính Tý (1936)

 

là Ngoại Tổ của
Huynh Trưởng Tâm Định – Nguyễn Đình Hòa Xuân Hiệp
Ủy Viên Hoạt Động Thanh Niên Ban Hướng Dẫn GĐPTVN Tại Hoa Kỳ
Tổng Thư Ký  Ban Hướng Dẫn GĐPT Miền Quảng Đức – Hoa Kỳvà cũng là Bào Tỷ của
Huynh Trưởng Tâm Phước – Bùi Văn Thọ
Ủy Viên Nam Phật Tử Ban Hướng Dẫn Trung Ương GĐPTVN (Quốc Nội)
Phó Trưởng Ban Ngành Nam Ban Hướng Dẫn GĐPT Lâm Đồng

Vừa mãn phần vào ngày 18 tháng 6 năm 2017 (nhằm ngày 24.5.ÂL Đinh Dậu)
tại Việt Nam – Hưởng thọ 82 tuổi

Nhất tâm cầu nguyện Hương Linh Cụ Bà Tâm Nghĩa vãng sanh Lạc Quốc 

Thành kính phân ưu cùng Quý Huynh Trưởng Tâm Phước, Tâm Định
và toàn thể Tang gia Quyến thuộc

NAM MÔ TIẾP DẪN ĐẠO SƯ A DI ĐÀ PHẬT

BAN BIÊN TẬP & ANH CHỊ EM THÀNH VIÊN
TRANG NHÀ GĐPTVN TRÊN THẾ GIỚI

371 lượt xem