NAM MÔ TIẾP DẪN ĐẠO SƯ A DI ĐÀ PHẬT

BAN HƯỚNG DẪN GĐPT QUẢNG NAM 1
cùng Tang Gia Quyến Thuộc
tiếc thương kính báo:

HUYNH TRƯỞNG GIA ĐÌNH PHẬT TỬ VIỆT NAM
HỒ HOÀNG XUÂN (tức HỒ MAU)
Thọ Ưu-bà-tắc giới Pháp danh Như Thanh
Sinh năm Bính Tý (1936)
Nguyên quán: Thôn Loan Châu, xã Duy Phước, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam, Việt Nam.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG HUYNH TRƯỞNG CẤP TÍN GĐPT QUẢNG NAM 1

Đã xã báo thân tứ đại từ giã Ta-bà lúc 03 giờ 00 ngày 16 tháng 6 năm 2017
nhắm ngày 22 tháng 5 năm Đinh Dậu
tại tư gia: Thôn Loan Châu, xã Duy Phước, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam.

Hưởng thọ 83 tuổi.

NGUYÊN CẦU PHẬT LỰC TỪ BI TIẾP ĐỘ HƯƠNG LINH CỐ HUYNH TRƯỞNG NHƯ THANH – HỒ HOÀNG XUÂN
NGHIỆP CHƯỚNG TIÊU TRỪ NƯƠNG BÓNG THUYỀN TỪ VÃNG SANH PHẬT QUỐC

(Thông tin tang lễ xin xem trong bàn cáo phó đính kèm)

 

2986 lượt xem