BHD GĐPT Thừa Thiên: Tổ chức trại hiếu Mục Kiền Liên năm 2017

 

Trại Hiếu được tổ chức cả ngày 19.6.2017 tại đồi thông Từ Hiếu với sự tham gia của 200 đoàn sinh ngành Đồng và 74 huynh trưởng và ban viên BHD.

Trại Hiếu được sự chứng minh của Thượng Toạ Thích Thái Tịnh, cố vấn giáo hạnh GĐPT Thừa Thiên, Đại đức Thích Từ Hải, thuộc Tổ đình Từ Hiếu, toàn thể ban viên BHD GĐPT Thừa Thiên, và huynh trưởng của các đơn vị tham gia hội trại.

Trong phần đạo từ, Thượng Toạ chứng minh đã nói đến lịch sử chùa Từ Hiếu và qua đó nhấn mạnh ý nghĩa của trại Hiếu, khuyến tấn các em vui chơi nhưng luôn chánh niệm trong suy nghĩ, lời nói và hành động của mình tại vùng đồi núi đầy khí thiêng và giàu truyền thống này.

Suốt một ngày trại các em đã tham gia nhiều sinh hoạt vui, các trò chơi có ý nghĩa, đặc biệt các đơn vị thi đua hào hứng qua hội thi văn nghệ kéo dài gần hai tiếng đồng hồ. Hai đơn vị Tây Lộc và Mỹ Lợi đã dành giải cao nhất trong
hội thi.

Phần không kém hào hứng là các trò chơi nhỏ do mỗi đơn vị chuẩn bị, cũng như các trò chơi nhỏ và lớn do BQT tổ chức trong suốt ngày trại.

Nguồn: Facebook GĐPT Thừa Thiên

437 lượt xem