BAN HƯỚNG DẪN GIA ĐÌNH PHẬT TỬ NINH THUẬN
Nhận được tin
Huynh trưởng cấp Tín HỒ HOÀNG XUÂN – Pháp danh NHƯ THANH

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG HUYNH TRƯỞNG CẤP TÍN GĐPT QUẢNG NAM 1

Sinh năm Bính Tý (1936)
Nguyên quán: Thôn Loan Châu, xã Duy Phước, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam

Đã xã báo thân tứ đại từ giã Ta bà lúc 03 giờ 00 ngày 16 tháng 6 năm 2017
nhắm ngày 22 tháng 5 năm Đinh Dậu
tại tư gia: Thôn Loan Châu, xã Duy Phước, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam.

Hưởng thọ 83 tuổi.
Toàn thể Huynh Trưởng và Đoàn Sinh GĐPT Ninh Thuận
Nhất tâm nguyện cầu Hương linh Huynh trưởng Như Thanh – Hồ Hoàng Xuân
Vãng Sanh Cực Lạc Quốc
Nam mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật

319 lượt xem