NAM MÔ TIẾP DẪN ĐẠO SƯ A DI ĐÀ PHẬT

BAN HƯỚNG DẪN GIA ĐÌNH PHẬT TỬ NINH THUẬN
Nhận được tin buồn:
 Huynh Trưởng cấp Dũng GĐPTVN NGUYỄN THANH QUANG – Pháp danh CHÍ PHÁP
đã vĩnh viễn xả bỏ báo thân vào lúc 20 giờ 40 phút ngày 26 tháng 7 năm 2017
(nhằm ngày mồng 4 tháng 6 năm Đinh Dậu)  tại Hòa Lan
Hưởng thọ 84 tuổi
Ban Hướng Dẫn GĐPT Ninh Thuận xin thành kính gửi lời chia buồn cùng toàn thể Tang Qia Hiếu Quyến
Nhất tâm cầu nguyện Chư Phật mười phương tiếp độ Chơn Linh
Huynh Trưởng NGUYỄN THANH QUANG Pháp danh CHÍ PHÁP
vãng sanh Cực Lạc quốc
 
NAM MÔ TIẾP DẪN ĐẠO SƯ A DI ĐÀ PHẬT

563 lượt xem